АрмянеЗанимательноеКультураоб Армении

Армянские пословицы и поговорки которые понравятся любому . Цитаты, Афоризмы.

Мудрость армянских пословиц

Житейская мудрость армянского народа — притча во языцех, и уже не один век. В этой статье мы собрали поговорки, мудрые мысли и крылатые изречения, в которых таится особый и характерный нашему народу смысл.

«Постучи в семь дверей, чтобы одна открылась» (Թակել յոթ դուռ , մինչեվ մեկը կբացվի)«Знает больше, не тот, кто дольше жил, а тот, кто дальше ходил» (Ավելին չգիտի նա, ով ամենաերկարն է ապրում, այլ նա, ով երկար է քայլում)

«Мать девушку хвалит — оставь, беги. Сосед хвалит — хватай, беги» (Երբ աղջիկա մայրն է գովաբանում — թող փախի. Հարեւանն է գովաբանում — վերցրու փախի)

«Гостям два раза рады: когда они приходят и когда уходят» (Հյուրերին երկու անգամ են ուրախ — երբ նրանք ժամանում են, եվ երբ նրանք հեռանում են)

«Давай — не бойся, бери — не стыдись!» (Տուր — մի վախենա, վերցրու — մի ամաչի)

«Больше знай, да меньше болтай» (Շատ ես իմանում — քիչ խոսա)

«В поле и жук мясо» (Դաշտում բզեզն էլ է միս)

«С каждой бороды по волосу — безбородому борода» (Յուրաքանչյուր մորուքից մազ — անմորուքին մորուք)

«Чем девушка скромнее, тем она дороже» (Համեստ աղջիկը ավելի թանկ է)

«Страдания дали скалам — те не выдержали, тогда отдали их человеку» (Տառապանքը ժայռերին տվեցին — չդիմացավ, իսկ մարդը — դիմացավ)

«Колокольчик слаще звенит издали» (Զանգը հեռվից է քաղցր հնչում)

«Не человек тот, кто не принимает гостей; и гость не человек, если не прощается вовремя» (Նա չե մարդ, ով չի ընդունում հյուրերին: իսկ հյուրը մարդ չէ, եթե ժամանակին չի բաժանվում)

«Чужой хлеб никто маслом не намажет» (Ոչ ոք ուրիշի հացին կարագ չի քսում)

«Быстро ходишь — говорят, дурной, медленно — слепой» (Արագ գնաս — կասեն, հիմար, դանդաղ — կույր)

«Желудок сыт, а глаз еще нет» (Ստամոքսը լիքն է, իսկ աչքերը — կույր)

«Брошенный камень обратно не возвращается» (Լքված քարը հետ չի վերադառնում)

«Мысли длинные, да жизнь короткая» (Մտքերը երկար են, բայց կյանքը կարճ է)

«Дали копейку, чтобы заговорил, а сейчас и двумя замолчать не заставишь» (Դրամ տվեցին որ խոսի, իսկ հիմա երկու դրամով չի լռում )

«Пандухт (прим.странник) пандухта поймет» (Պանդուխտին պանդուխտը կհասկանա)

«Лучше отдать дочь местному пастуху, чем чужому царю» (Ավելի լավ է տալ աղջկան տեղացի հովվին, քան թե օտար թագավորին)

«Волку ягненка не доверишь» (Գառը գայլին չեն վստահի)

«У бездетного — одно горе, а у многодетного — тысяча» (Անզավակին — մեկ դարդ, բազմազավակին — հազար)

«Золото и в грязи блестит» (Ցեխի մեջ ոսկին էլ է փայլում)

«Что себе в миску накрошишь, то и в ложке у себя найдешь» (Այն ինչ ափսեիդ մեջ լցնես կգտնես գդալիդ մեջ)

«Беги от той воды, которая не шумит и не журчит» (Փախիր այն ջրից, որն ոչ խշշում է ոչ աղմկում)

«Жена — внутренние стены дома, а муж — внешние» (Տան ներսի պատը — կինն է, դրսինը — ամուսինը)

«Где страх, там и стыд» (Որտեղ վախ, այնտեղ ամոթ)

«Утопающий в море и за пену хватается» (Ծովում խեղդվողը փրփուրից է կախվում)

«Из черного не сделаешь белого» (Սեվը սպիտակ չի դառնա)

«Из слов плова не сваришь, нужны рис и масло» (Խոսքերից փլավ չես եփի, յուղ ու բրինձ է պետք)

«Для каждого человека его горе — величиной с верблюда» (Ամեն մարդու ցավը — ուղտի չափանիշ է)

«Сердитый человек — рано стареет» (Զայրացած մարդը — շուտ է ծերանում)

«То, что сам человек себе сделает, даже враг врагу не сможет сделать» (Այն ինչ մարդ ինքն իրեն է անում, նույնիսկ թշնամին չի անի)

«Была бы голова, будет и борода» (Գլուխ լինի, մորուք էլ կլինի)

«Не входите в разговор с человеком гордым, безумным и выпивающим» (Մի մտեք երկխոսության հպարտ, անմիտ, հարբեցող մարդու հետ)

«Около чего потрешься, того и наберешься» (Ում հետ շփվես այդպիսին կլինես)

«Если удачливый человек даже к голым скалам подойдет, те зазеленеют» (Եթե հաջողակ մարդը չոր ժայռերին հասնի — կկանաչի)

«Птицу узнают в полете, а человека — в работе» (Թռչունին թռիչքով են ճանաչում, իսկ մարդուն — աշխատանքում)

«Если бы предыдущий знал, что скажет последующий, он бы совсем не говорил» (Եթե նախորդը իմանար թե ինչ է ասելու հաջորդը, նա երբեք չէր խոսի)

«Дочь с чужестранцем будет, в роду честь убудет» (Օտարազգի հետ ամուսնացող աղջիկը, ազգին պատիվ չի բերի)

«Рана, нанесенная мечом — заживет, а языком — нет» (Թրով հասցրած վերքը շուտ կլավանա, իսկ լեզվով հասցրածը — ուշ)

«Есть человек — тысячи людей стоит, а есть человек — и одного не стоит» (Մարդ կա — հազարին արժե, մարդ էլ կա ոչ մեկին)

Статьи по Теме

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button